Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  De_chuyen_DHSP1_nam_2013.jpg VPTOANL12015wwwMATHVNcom.png 1779953_571418406327407_887132711061041626_n.jpg Cmnm_2d.swf 10665674_1028792903803365_396405347364026716_n.jpg GPT.jpg Binh_mai_1h1b1.png Giao_an_DS_10ki_2.png DH_PQKV137a.swf CMNM_AM_15a.swf De_HSG_Toan_10_nam_hoc_20142015_1.jpg Pa0_hoa_CMNM2b.swf Noel.swf Lang_que3a2.swf Sen_co_thien_nga2b.swf 1798473_1507773546176473_8749161871036879145_n.jpg Images.jpg Thai_nguyen.png CM_2011b21.swf YP1so_2_thang_102014.jpg

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện giáo dục Bắc Ninh .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Tiết 49 : Quần thể sinh vật

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Xuân Kiên (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:21' 25-11-2011
  Dung lượng: 5.2 MB
  Số lượt tải: 277
  Số lượt thích: 0 người
  các thầy cô giáo về dự
  giờ hội giảng
  Nhiệt liệt chào Mừng
  Môn : Sinh học 9
  Quần xã sinh vật
  HỆ SINH THÁI
  MÔI TRƯỜNG
  Cá thể
  Tập hợp những cá thể Cä ở Phú Thọ
  Tập hợp những cá thể lúa
  Tập hợp những cá thể voi
  Tập hợp những cá thể thông
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  TËp hîp nhiÒu c¸ thÓ cïng loµi.
  Cùng sinh sống trong một không
  gian nhất định.
  Vào một thời điểm nhất định.
  Có khả năng sinh sản tạo thế hệ mới.
  x
  x
  x
  x
  x
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  - Ví dụ: Rừng cọ, đồi chè, đàn chim én.
  Không phải là một quần thể sinh vật, vì lồng gà và chậu cá chép chỉ có dấu hiệu bên ngoài của quần thể. Để nhận biết 1 quần thể sinh vật cần có dấu hiệu bên ngoài và dấu hiệu bên trong.
  Một lồng g, một chậu cá chép có phải l một quần thể sinh vật hay không?
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  II- Những đặc trưng cơ bản của quần thể
  1. TØ lÖ giíi tÝnh
  - TØ lÖ giíi tÝnh lµ tØ lÖ gi÷a sè l­îng c¸ thÓ ®ùc/c¸ thÓ c¸i
  Ở Vích: + Ấp trứng ở t0 < 150C sè c¸ thÓ ®ùc në ra nhiÒu h¬n c¸ thÓ c¸i.
  +Ấp trứng ở t0 > 340C cá thể cái në ra nhiều hơn cá thể đực.
  - ë ®a sè ®éng vËt tØ lÖ ®ùc/ c¸i lµ 50/50
  - Vịt, Ngỗng tØ lÖ ®ùc/ c¸i lµ 60 / 40
  Gà, Dê, Hươu, Nai: cá thể cái gấp 2 – 10 lần cá thể đực
  Ong, Mối: cá thể đực gấp 2 – 10 lần so với cá thể cái
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  II- Những đặc trưng cơ bản của quần thể
  1. TØ lÖ giíi tÝnh
  - TØ lÖ giíi tÝnh lµ tØ lÖ gi÷a sè l­îng c¸ thÓ ®ùc/c¸ thÓ c¸i
  - ý nghĩa: cho thấy tiềm năng sinh sản của quần thể
  - Tỉ lệ giới tính phụ thuộc đặc điểm di truyền của loài và điều kiện sống của môi trường
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  II- Những đặc trưng cơ bản của quần thể
  1. TØ lÖ giíi tÝnh
  2. Thành phần nhóm tuổi
  Nhóm tuổi
  trước sinh sản
  Nhóm tuổi
  sinh sản
  Nhóm tuổi
  sau sinh sản
  Các cá thể lớn nhanh, do vậy nhóm này có vai trò chủ yếu làm tăng trưởng khối lượng và kích thước của quần thể
  Khả năng sinh sản của các cá thể quyết định mức sinh sản của quần thể
  Các cá thể không còn khả năng sinh sản nên không ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  II- Những đặc trưng cơ bản của quần thể
  1. TØ lÖ giíi tÝnh
  2. Thành phần nhóm tuổi
  + Nhóm tuổi trước sinh sản
  + Nhóm tuổi sinh sản
  + Nhóm tuổi sau sinh sản
  - Quần thể gồm nhiều nhóm tuổi
  Thành phần nhóm tuổi của quần thể được biểu diễn bởi các biểu đồ tháp tuổi.
  Phát triển
  Ổn định
  Giảm sút
  Chọn những từ, những cụm từ thích hợp điền vào ô trống:
  Rộng
  Cao
  Tăng
  Trung bình
  Hẹp
  Ổn định
  Thấp
  Vừa phải
  Giảm
  Chiều dài cạnh đáy
  Tỉ lệ sinh
  Số lượng cá thể biến đổi
  Ba dạng tháp
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9

  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  2. Thành phần nhóm tuổi
  ?
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  2. Thành phần nhóm tuổi
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  II- Những đặc trưng cơ bản của quần thể
  1. TØ lÖ giíi tÝnh
  2. Thành phần nhóm tuổi
  3. MËt ®é quÇn thÓ
  625 cây cơm nguội /ha
  2 con sâu/m2
  2 con chim ưng / 10km2
  30g tảo nâu/m3
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  II- Những đặc trưng cơ bản của quần thể
  1. TØ lÖ giíi tÝnh
  2. Thành phần nhóm tuổi
  3. MËt ®é quÇn thÓ
  - Mật độ quần thể là số lượng sinh vật có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.
  - Ví dụ: Mật độ muỗi 10 con/1m2
  Mật độ tảo nâu 30g/1m3
  - Mật độ thay đổi ph? thu?c: chu kì sống của sinh vật v cỏc di?u ki?n s?ng c?a mụi tru?ng.
  Quần thể sinh vật có những đặc trưng cơ bản gì?
  Trả lời:
  Thành phần nhóm tuổi
  Mật độ quần thể
  Tỉ lệ giới tính
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  II- Những đặc trưng cơ bản của quần thể
  1. TØ lÖ giíi tÝnh
  2. Thành phần nhóm tuổi
  3. MËt ®é quÇn thÓ
  III- ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật
  Chương ii: hệ sinh tháI
  tiết 49: quần thể sinh vật
  I- Thế nào là một quần thể sinh vật ?
  II- Những đặc trưng cơ bản của quần thể
  1. TØ lÖ giíi tÝnh
  2. Thành phần nhóm tuổi
  3. MËt ®é quÇn thÓ
  III- ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật
  - Khi số lượng cá thể vượt quá khả năng của môi trường thì giữa các cá thể hình thành mối quan hệ cạnh tranh
  - Mật độ quần thể điều chỉnh về quanh mức cân bằng
  L

  T
  I

  G
  N

  C

  Á
  T
  H
  T
  T
  P
  I
  R

  N
  Đ
  Đ
  I
  M

  N
  T

  G
  M

  Ú
  S
  T

  H
  Q
  U
  H

  Q
  U


  H
  T
  N
  6
  5
  4
  7
  1
  2
  3
  TRò CHƠI Ô CHữ
  TỪ CHÌA KHOÁ GỒM 7 CHỮ CÁI
  CÓ 12 CHỮ CÁI
  Đặc trưng giúp ta đánh giá tiềm năng sinh sản của quần thể
  CÓ 9 CHỮ CÁI
  Trong trường hợp bất lợi về thức ăn, chỗ ở... các sinh vật có mối quan hệ này
  CÓ 9 CHỮ CÁI
  Đây là dạng tháp tuổi mà số lượng cá thể trong quần thể biến đổi theo hướng tăng lên
  CÓ 6 CHỮ CÁI
  Đây là một dạng tháp tuổi mà số lượng cá thể của quần thể ít thay đổi
  CÓ 5 CHỮ CÁI
  Đặc trưng này cho biết số lượng, khối lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích
  CÓ 7 CHỮ CÁI
  Là một dạng tháp tuổi mà số lượng cá thể trong quần thể biến đổi theo hướng giảm dần?
  CÓ 11 CHỮ CÁI
  Khi trời giá rét các sinh vật cùng loài quần tụ bên nhau. Chúng có mối quan hệ gì?
  I
  Í
  N
  H
  R
  A
  N
  H
  H

  N
  H

  R

  T
  N
  A
  T
  * Ô chữ gồm 7 hàng ngang, mỗi hàng ngang ẩn chứa một chữ cái trong từ chìa khoá.
  * Từ chìa khoá chỉ được mở khi có ít nhất 4 từ hàng ngang được mở.
  * Mỗi từ hàng ngang trả lời đúng được 10 điểm, thời gian trả lời không quá 10 giây, nếu quá nhóm khác sẽ giành quyền trả lời. Từ hàng ngang trả lời đúng được 5 điểm khi từ chìa khoá đã được mở
  * Từ chìa khoá trả lời đúng được 40 điểm,
  trả lời sai sẽ mất quyền trả lời tiếp.
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Học và trả lời câu hỏi 1,3 SGK.
  Hoàn thành bài tập 2 (mục a, c)-SGK.
  Đọc trước bài: Quần thể người
  Chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe hạnh phúc
  Chúc các em học giỏi chăm ngoan !
   
  Gửi ý kiến
  print