ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Thị Huê (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:11' 12-03-2012
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người
Đức tính giản dị của Bác Hồ
Phạm Văn Đồng
Tiết 94. Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung
1.Tác giả
- Phạm Văn Đồng ( 1906- 2000) - Quảng Ngãi.
- Là nhà cách mạng. Nhà văn hoá lớn.
Là học trò và người cộng sự gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Ông có nhiều bài viết hay về Hồ Chí Minh
Tiết 94. Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đoc và tìm hiểu chung
1.Tác giả
2. Tìm hiểu chung văn bản.
a. Đọc, chú thích
* Đọc.
* Chú thích: SGK- 54
b. Tác phẩm
- Thể loại:
Văn nghị luận
- Vấn đề nghị luận:
Đức tính giản dị của Bác Hồ.
- Xuất xứ: SGK - 54
Trích từ bài "Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại " - 1970.
- Bố cục: 2 phần
P1. Từ đầu đến thanh bạch, tuyệt đẹp : Nhận định về đức tính giản dị của Bác.
P2. Đoạn còn lại: Biểu hiện tính giản dị của Bác Hồ
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
I. Đọc và tìm hiểu chung.
II. Phân tích.
Điều rất quan trọng cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất với đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch .
Rất lạ lùng, rất kì diệu là trong 60 năm của một cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân,vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp.
1. Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác Hồ.
Đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chủ Tịch .
2. Những biểu hiện về đức tính giản dị của Bác Hồ.
*Lối sống giản dị
- Giải thích, mở rộng vấn đề.
Cách nêu vấn đề trực tiếp, ngắn gọn. Làm nổi bật vấn đề: Đức tính giản dị của Bác.
Giản dị trong lối sống

B÷a ¨n
Chỉ có vài ba món giản đơn
Không rơi vãi một hột cơm
Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch.
Thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Bữa cơm của Bác tại chiến khu Việt Bắc
Giản dị trong lối sống

B÷a ¨n
Nơi ở
Chỉ có vài ba món giản đơn
Không rơi vãi một hột cơm
Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch.
Thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất
 §¹m b¹c, gi¶n dÞ, tiÕt kiệm, gän gµng
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Giản dị trong lối sống

B÷a ¨n
Nơi ở
Cách làm việc
Chỉ có vài ba món giản đơn
Không rơi vãi một hột cơm
Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch.
Thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất
 §¹m b¹c, gi¶n dÞ, tiÕt kiệm, gän gµng
- Nhà sàn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng.
- Nhà lúc nào cũng lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương hoa
§¬n s¬, trµn ngËp c¶nh s¾c thiªn nhiªn.
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Làm từ việc rất lớn đến việc rất nhỏ
Việc gì tự làm được thì không cần người giúp
Bác Hồ tham gia lao động sản xuất
Giản dị trong lối sống

B÷a ¨n
Nơi ở
Cách làm việc
Quan hệ với mọi người
Chỉ có vài ba món giản đơn
Không rơi vãi một hột cơm
Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch.
Thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất
 §¹m b¹c, gi¶n dÞ, tiÕt kiệm, gän gµng
- Nhà sàn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng.
- Nhà lúc nào cũng lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương hoa
§¬n s¬, trµn ngËp c¶nh s¾c thiªn nhiªn.
Làm từ việc rất lớn đến việc rất nhỏ
Việc gì tự làm được thì không cần người giúp
TØ mØ, tËn t©m tËn lùc, yªu c«ng viÖc.
Viết thư cho 1 đồng chí
Nói chuyện với các cháu Miền Nam
Thăm nhà tập thể của công nhân
Đặt tên cho những người phục vụ
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Giản dị trong lối sống
Bữa ăn
Nơi ở
Cách làm việc
Quan hệ với mọi người
Chỉ có vài ba món giản đơn
Không rơi vãi một hột cơm
Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch.
Thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất
 §¹m b¹c, gi¶n dÞ, tiÕt kiệm, gän gµng
- Nhà sàn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng.
- Nhà lúc nào cũng lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương hoa
§¬n s¬, trµn ngËp c¶nh s¾c thiªn nhiªn.
Làm từ việc rất lớn đến việc rất nhỏ
Việc gì tự làm được thì không cần người giúp
TØ mØ, tËn t©m tËn lùc, yªu c«ng viÖc.
Viết thư cho 1 đồng chí
Nói chuyện với các cháu Miền Nam
Thăm nhà tập thể của công nhân
Đặt tên cho những người phục vụ
GÇn gòi, yªu th­¬ng tÊt c¶ mäi ng­êi.
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
"...Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. Bác Hồ sống đời sống giản dị thanh bạch như vậy, bởi vì người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ của quần chúng nhân dân. Đời sống vật chất giản dị càng hoà hợp với đời sống tâm hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong thế giới ngày nay."
Sự giản dị của Bác
Bởi vì người sống sôi nổi, phong phú đời sống và cuộc đấu tranh gian khổ và ác liệt của nhân dân...
Đó thực sự là đời sống văn minh mà Bác Hồ nêu gương sáng.
Giải thích
Bình luận.
Giản dị trong lối sống
Bữa ăn
Nơi ở
Cách làm việc
Quan hệ với mọi người
Chỉ có vài ba món giản đơn
Không rơi vãi một hột cơm
Ăn xong cái bát bao giờ cũng sạch.
Thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất
 §¹m b¹c, gi¶n dÞ, tiÕt kiệm, gän gµng
- Nhà sàn chỉ vẻn vẹn vài ba phòng.
- Nhà lúc nào cũng lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương hoa
§¬n s¬, trµn ngËp c¶nh s¾c thiªn nhiªn.
Làm từ việc rất lớn đến việc rất nhỏ
Việc gì tự làm được thì không cần người giúp
TØ mØ, tËn t©m tËn lùc, yªu c«ng viÖc.
Viết thư cho 1 đồng chí
Nói chuyện với các cháu Miền Nam
Thăm nhà tập thể của công nhân
Đặt tên cho những người phục vụ
GÇn gòi, yªu th­¬ng tÊt c¶ mäi ng­êi.
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện, kết hợp với bình luận, giải thích
?
?
Nổi bật lối sống giản
dị hàng ngày của Bác
?
Là biểu hiện của đời sống thực sự văn minh
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
1. Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác Hồ.
2. Những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ
* Giản dị trong lối sống.
+ Bữa ăn: đạm bạc, giản di, tiết kiệm, gọn gàng.
+ Nơi ở: đơn sơ, ngập tràn cảnh sắc thiên nhiên
+ Cách làm việc: Yêu công việc, tận tâm, tận lực.
I. Đoc và tìm hiểu chung
II. Phân tích.
-> Dẫn chứng tiêu biểu, giải thích, bình luận -> Khẳng định lối sống giản dị của Bác là biểu hiện của một đời sống thực sự văn minh.
* Giản dị trong lời nói,bài viết.
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
1. Nhận định chung về đức tính giản dị của Bác Hồ.
2. Những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ
* Giản dị trong lối sống.
* Giản dị trong lời nói,bài viết.
+ "Không có gì quý hơn độc lập tự do."
+ " Nước Việt Nam là một,dân tộc Việt Nam là một,sông có thể cạn, núi có thể mòn,song chân lý ấy không bao giờ thay đổi".
I. Đoc và tìm hiểu chung
II. Phân tích.
=> Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ.
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
* Giản dị trong lời nói và bài viết .
* Giản dị trong lối sống .
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ.
2. Những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ .
III. Tổng kết
I. Đoc và tìm hiểu chung.
II. Phân tích.
2. Nội dung:
1. Nghệ thuật
Dẫn chứng tiêu biểu, toàn diện, kết hợp với giải thích bình luận, nhận xét sâu sắc. Cách lập luận chặt chẽ.
Đức tính giản dị của Bác Hồ trong lối sống hàng ngày, trong nói và viết. Sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú,
với tư tưởng tình cảm cao đẹp. Thấm đượm tình cảm chân thành của tác giả.
Tiết 94 Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
* Giản dị trong lời nói và bài viết .
* Giản dị trong lối sống .
1. Nhận định về đức tính giản dị của Bác Hồ.
2. Những biểu hiện của đức tính giản dị của Bác Hồ .
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
I. Đoc và tìm hiểu chung.
II. Phân tích.
2. Nội dung
IV. Luyện tập
Tìm một số ví dụ chứng minh tính giản dị của Bác ( trong thơ văn hoặc kể về trang phục của Bác mà em biết )

LĐP1
LĐP2
Giản dị trong lối sống
Giản dị trong cách nói, cách viết
Luận điểm
Đời sống bình thường của Hồ Chủ Tịch vô cùng giản dị và khiêm tốn
Củng cố

LĐP1
LĐP2
Giản dị trong lối sống
Giản dị trong cách nói, cách viết
Nơi
?
Cách làm việc

Quan hệ với
mọi người
Luận điểm
Đời sống bình thường của Hồ Chủ Tịch vô cùng giản dị và khiêm tốn
Bữa
ăn
Củng cố
Hoàn thành bài tập 2
Soạn và chuẩn bị bài "ý
nghĩa văn chương"
Hướng dẫn về nhà
Văn bản: Đức tính giản dị của Bác Hồ
( Phạm Văn Đồng )
Kính chúc các thầy cô giáo
mạnh khoẻ, thành đạt !