Bộ đề thi khảo sát học sinh giỏi hàng tháng lớp 3

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Cần (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:08' 28-10-2013
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 1308
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3
Tháng 9
Môn: Tiếng Việt
Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1 ( 4đ ): Điền l hay n thích hợp vào chỗ trống
quyển …ịch
chắc …ịch
…àng tiên
…àng xóm

Bài 2 ( 4đ ):
Tìm từ bắt đầu bằng tr/ch có nghĩa như sau:
Trái nghĩa với: ngoài
Cùng nghĩa với: siêng năng, cần cù
Bài 3 ( 4đ ): Đặt câu theo mẫu câu Ai là gì?
Đặt 1 câu theo mẫu Ai là gì? để nói về ông, bà, bố, mẹ.
Đặt 1 câu theo mẫu Ai là gì? để nói về việc học tập của các bạn trong lớp.
Bài 4 ( 8đ ):
Gia đình em chuyển đến nơi ở mới. Em hãy kể cho một người bạn mới quen về gia đình mình.


ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3
Tháng 9
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1 ( 4đ ): Từ ba chữ số 1, 2, 7.
Hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau.
Tính nhanh tổng các số vừa lập được.
Bài 2 ( 4đ ): Tìm X
X x 5 = 128 + 37
X : 4 = 215 - 42
Bài 3 ( 4đ ):
Một cửa hàng bán dầu mới nhập về 2 thùng dầu, biết thùng thứ nhất 215 lít dầu và chứa nhiều hơn thùng thứ hai 22 lít dầu. Hỏi cửa hàng đã nhập về tất cả bao nhiêu lít dầu?
Bài 4 ( 4đ ):
Hiệu của hai số bằng 127. Nếu giảm số trừ đi 25 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
Bài 5 ( 4đ ):
Hình vẽ bên có:
… hình tứ giác
… hình tam giác
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3
Tháng 10 – Năm học 2010-2011
Môn: Tiếng Việt
Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1 ( 1đ ): Chọn eo hay oeo để điền vào chỗ trống sao cho đúng:
con đường ngoằn ng …
vách đá ch … l …
chim ch … b …
ốm đau ngoặt ng…

Bài 2 ( 2đ ):
Cho các từ: đọc, viết, hát, vui, múa, chạy, buồn, ăn uống
Hãy xếp các từ đó vào bảng sau:
Từ chỉ hoạt động

Từ chỉ trạng tháiBài 3 ( 2đ ): Đặt câu theo mẫu câu:
Ai là gì?
Ai làm gì?
Bài 4 ( 4,5đ ):
Kể lại buổi đầu đi học.
Trình bày và chữ viết 0,5đĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3
Tháng 10
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1 ( 2đ ): Đặt tính, tính.
36 x 5 =
42 x 6 =
96 : 4 =
245 : 7 =

Bài 2 ( 2đ ): Trong phép chia có dư, biết số bị chia là số lớn nhất có 2 chữ số, thương của chúng là 5 và số dư kém thương 1 đơn vị. Tìm số chia trong phép chia đó?
Bài 3 ( 2đ ):
Hai số có tích bằng 156, biết rằng nếu thêm vào thừa số thứ nhất 3 đơn vị thì được tích mới bằng 174. Tìm hai số đó.
Bài 4 ( 3đ ):
Nhà Hùng nuôi một số con vật: gà, ngan, vịt. Biết gà có 13 con. Nếu thêm 5 con vịt nữa thì số vịt gấp 3 lần số gà và số ngan bằng ½ số vịt. Hỏi nhà Hùng nuôi tất cả bao nhiêu con vật?
Bài 5 ( 1đ ):
Hình vẽ bên có bao nhiêu góc vuông?ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI LỚP 3
Tháng 11
Môn: Tiếng Việt
Thời gian làm bài: 60 phút

Bài 1 ( 1đ ): Chọn uy/uya để điền vào chỗ trống trong các từ ngữ sau sao cho đúng:
gian ng……
khúc kh…..
th….. triều
ngã kh…..

Bài 2 ( 2đ ): Điền từ ngữ thích hợpvào chỗ trống để tạo ra hình ảnh so sánh
đẹp như ……
trắng như…..
nhanh như….
chậm như…..

Bài 3 ( 2đ ): Trong đoạn văn sau có một số câu dùng sai, em hãy chép lại đoạn văn sau khi đã loại bỏ các dấu câu dùng sai để câu văn hợp lý:
Nhà bạn Nam có bốn người: Bố mẹ Nam. Nam và bé Hồng Hà 5 tuổi. Bố Nam là bộ đội, còn mẹ Nam là công nhân xí nghiệp bánh kẹo Tràng An. Bố mẹ Nam