Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Baner_C2__Copy__Copy.jpg TiengAnh9.flv Toan9.flv Van9.flv 578045_569889869709410_66028020_n.jpg 578619_569829613048769_1077842220_n.jpg 625531_578505978847799_732807764_n.jpg 581404_576676432364087_695598081_n.jpg 59759_580056262026104_1695624246_n.jpg 581404_576676432364087_695598081_n.jpg 601369_570925442939186_2034878108_n.jpg 600246_569847133047017_336695607_n.jpg 555028_569846766380387_265117549_n.jpg 6542_572462069452190_1150004877_n.jpg IMG_0562.JPG IMG_0555.JPG IMG_0561.JPG IMG_0564.JPG IMG_0563.JPG

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện giáo dục Bắc Ninh .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  HSG ANH 8 TRÍ ĐỨC 2020-2021

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thiên Hương (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:04' 16-10-2021
  Dung lượng: 57.0 KB
  Số lượt tải: 436
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ A
  Điểm (Bằngsố)


  Điểm (Bằngchữ)

  Chữ ký GK
  Số TT
  
  

  Lưu ý: Thí sinh làm bài trên giấy nháp trước khi chuyển câu trả lời vào bài làm.
  Question 1: (5pts)
  Write one word in each gap.
  1.We were waiting outside the stadium ………………… a long time before they finally let us in.
  2. I’ve got that correct ………………… DVD – it’s fantastic!
  3. I ran all the way home and I was just …………………time for my favorite programme.
  4. Everyone clapped when the singer came ………………… stage.
  5. At the cinema, Mum sat on the right, Dad sat on the left and I sat ………………… the middle.
  Complete by changing the form of the words in capitals when this is necessary.

  1.What is the name of that ………………… you were singing earlier. SING
  2. I started to learn piano, but I don’t think I’ve got much ………………… talent, to be honest. MUSIC
  3. My dad used to be really fit and was on his college ………………… team. ATHLETE
  4. When you were young, did you ever play in the street with other local …………………? CHILD
  5. Alan is studying to be an ………………… , but I don’t think he’s enjoying it. ACT

  Question 2: (4pts)
  Example: Unscramble the tiles to reveal a message.
  .
  
  L I S
  
  H I
  
  S E
  
  E N G
  
  A S Y
  
  
  E N G
  L I S
  H I
  S E
  A S Y
  .
  
  
  Unscramble the tiles to reveal a message.
  L V E
  
  M S E
  
  A S S
  
  T H E
  
  C H E
  
  J O Y
  
  C L
  
  E D
  
  
  S T
  
  F I R
  
  S A
  
  H E
  
  N T S
  
   E N
  
  
  
  S T
  
  
  T R Y
  
  M I S
  
  T H E
  
  T T
  
  U D E
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  F Y
  
  S A Y
  
   I S
  
  O U R
  
  G O O
  
   V E
  
  I N
  
  N O
  
  
  T I O
  
   E S
  
  T R O
  
  D .
  
  R Y
  
  D U C
  
  T H E
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  L E T
  
  G . U
  
  E T
  
  W A S
  
  S T
  
  U R N
  
  O T
  
  ‘ S
  
  
  H E
  
  P .
  
  T A K
  
  H I N
  
  O D
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  T E
  
  C C E
  
  E T
  
  A N D
  
  R T S
  
  E N N
  
  G A
  
  F A V
  
  
  M E S
  
   S O
  
  I S
  
   A R
  
  R .
  
  M Y
  
  O R I
  
  S P O
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Question 3: Complete the crossword. (5pts)
  Do this crossword puzzle.
  Across
  2. I want you to ………………… Unit 6 at the weekend because you’ve got a test on Monday. (6)
  4. Another word for ‘clever’ is ’. (5)
  6. What’s your favorite ………………… at school? (7)
  8. The other students were talking and laughing but Jamie ………………… on his work. (12)
  Down
  1. If you can do math problems in your head, then you’re good at ………………… arithmetic. (6)
  3. I got a ………………… of nineteen out of twenty in the test. (4)
  4. I’ll have to …………………for that book because I’ve no idea where it is. (6)
  5. Kelly didn’t know what to say so she ………………… before she answered. (9)
  7. Everyone uses their ………………… when they think. (5)  
  
  
  1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  4
  
  
  
  
  
  5
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  Gửi ý kiến