Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HSG_Thai_Binh_20182019.jpg FB_IMG_15439018565649870.jpg The_duc_giua_gio_YP2.flv Chon_doi_tuyen_HSG_Bac_Ninh_20182019_thi_Quoc_gia.jpg 20180918_184701.jpg 22016.jpg 112016.jpg 112015.jpg 82017.jpg 62016.jpg 52017.jpg 42018.jpg 22017.jpg 12018.jpg 39.jpg 37998814_1125655084253116_7022559910244122624_n.jpg 37938215_2126583390914368_2297742739548143616_n.jpg Ban_dinh_chinh.jpg 1.jpg 36913838_10155725397301094_5715483340664995840_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện giáo dục Bắc Ninh .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Xa-N.V-Hai-duong-thang-song-song-va-hai-duong-thang-cheo-nhau

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Văn Xá (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:05' 11-11-2017
  Dung lượng: 893.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  - CHƯƠNG II -
  ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN
  QUAN HỆ SONG SONG

  §2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
  I.Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
  Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, cĩ nh?ng kh? nang no x?y ra ?
  I.Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
  Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, cĩ nh?ng kh? nang no x?y ra ?
  N?u cĩ m?t m?t ph?ng ch?a c? a v b, ta nĩi a v b d?ng ph?ng.
  I.Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
  Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, cĩ nh?ng kh? nang no x?y ra ?


  Nếu không tồn tại mặt phẳng nào chứa cả a và b, ta nói a và b không đồng phẳng.
  I.Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
  Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, cĩ nh?ng kh? nang no x?y ra ?
  N?u cĩ m?t m?t ph?ng ch?a c? a v b, ta nĩi a v b d?ng ph?ng.
  N?u khơng t?n t?i m?t ph?ng no ch?a c? a v b, ta nĩi a v b khơng d?ng ph?ng.
  I.Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
  Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, khi đó
  a, b đồng phẳng
  2) a, b không đồng phẳng
  I.Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian
  Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, khi đó
  a, b đồng phẳng:
  i) a cắt b; ii) a trùng b; iii) a// b
  2) a, b không đồng phẳng:
  a và b chéo nhau
  a cắt b tại M
  ? a ? b = M
  Định nghĩa
  a , b chéo nhau
  Định nghĩa
  a
  b
  a
  b
  h.1
  h.2
  h.3
  h.4
  Thảo luận theo nhóm :
  Chỉ ra sự giống nhau giữa 2 đường thẳng song song và 2 đường thẳng chéo nhau.
  Chỉ ra sự khác nhau giữa 2 đường thẳng song song và 2 đường thẳng chéo nhau
  a
  Chỉ ra cặp đường thẳng song song
  Chỉ ra cặp đường thẳng chéo nhau
  Nhóm 3:
  Nhóm 4:
  Nhóm 1:
  Nhóm 2:
  A
  D
  B
  C
  c
  b
  ?Kết luận
  Hai đường thẳng chéo nhau khi :
  chúng không đồng phẳng (và hiển nhiên chúng không có điểm chung).

  Hai đường thẳng song song khi:
  chúng đồng phẳng và
  không có điểm chung.
  D?ng ph?ng
  Không đồng phẳng
  Cắt nhau
  Trùng nhau
  Song song
  Chéo nhau
  Có điểm chung
  Không có điểm chung
  Cắt nhau
  Trùng nhau
  Song song
  Chéo nhau
  song song
  VD1.
  Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau đây:
  Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung
  Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau
  Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau
  Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau
  Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phẳng
  B
  C
  A
  D
  E
  D
  S
  S
  D
  D
  VD2.
  Cho tứ diện ABCD. Gọi G và E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và ABC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
  Đường thẳng EG song song với đường thẳng CD
  Đường thẳng EG cắt đường thẳng CD
  Hai đường thẳng EG và CD chéo nhau
  Đường thẳng EG cắt đường thẳng AD
  A
  B
  C
  D
  D
  S
  S
  S
  II. Tính chất
  Qua một điểm A cho trước và không nằm trên đường thẳng b, có 1 và chỉ 1 đường thẳng a song song với đường thẳng b.
  1) Định lí 1
  Hai đường thẳng song song a, b xác định một mặt phẳng, kí hiệu là mp(a,b) hoặc (a,b).
  Nhận xét: (cách thứ 4 xác định một mặt phẳng)
  Nhận xét: (cách thứ 2 chứng minh thẳng hàng)
  thẳng hàng
  2) Định lí 2
  a)Nếu 2 trong 3 giao tuyến cắt nhau tại A thì giao tuyến thứ 3 sẽ đi qua giao điểm A.
  b) Nếu 2 trong 3 giao tuyến song song thì giao tuyến thứ 3 cũng song song với 2 giao tuyến đó.
  Hệ quả:
  3) Định lí 3
  4) Ap dụng:
  VD3. Cho hình chóp S.ABCD.
  a) Tìm giao tuy?n c?a (SAC) v (SBD).
  b) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).
  a) Tìm giao tuy?n c?a (SAC) v (SBD).
  Gọi
  Từ (1) và (2) suy ra
  A
  b) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).
  Theo định lí về 3 đường giao tuyến, suy ra d là đường thẳng đi qua S, đồng thời
  - hoặc d, AB, CD đồng quy;
  - hoặc d, AB, CD đôi một song song.
  b) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).
  V?y
  - Nếu AB//CD thì giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng d đi qua S và song song với AB.
  - Nếu AB cắt CD ở M thì giao tuyến d của (SAB) với (SCD) là đường thẳng đi qua 2 điểm S và M (d là đường thẳng SM).
  A
  S
  D
  C
  B
  M
  Nếu AB//CD thì giao tuyến của (SAB) và (SCD) là đường thẳng d đi qua S và song song với AB.
  A
  S
  D
  C
  B
  M
  Nếu AB cắt CD ở M thì giao tuyến d của (SAB) với (SCD) là đường thẳng đi qua 2 điểm S và M (d là đường thẳng SM).
  4) Ap dụng:
  VD4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của SA, SB .
  Chứng minh HK // CD.
  Gọi M thuộc SC (không trùng S) . Tìm giao tuyến của (HKM) và (SCD)
  Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD), tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD).
  a) Chöùng minh: HK // CD
  Ta có :
  HK là đường trung bình của ? ABC
  HK // AB
  Mà AB // CD (gt )
  HK // CD (t/c bắc cầu)
  Vậy HK // CD
  Ta có:
  Xét 2 mp (HKM) và (SCD)
  b) Tìm giao tuyến (HKM) và (SCD)
  Vậy giao tuyến cần tìm làđường Mx // CD
  c) Tìm giao tuyến của (SAB) và (SCD)
  Chứng minh tương tự câu b
  Giao tuyến là đường Sy // AB // CD
  Ta có: S ? (SAB) ? (SCD)
  Vậy gt là đường Sy // AB // CD.

  Giao tuyến của (SAC) và (SBD): HS tự làm.
  ?Chú ý:
  4) Ap dụng:
  VD5. Cho t? di?n ABCD cĩ M, N, P, Q, R, S l?n lu?t l trung di?m cc c?nh AC, BD, AB, CD, AD, BC.
  Ch?ng minh MN, PQ, RS d?ng quy t?i trung di?m G c?a m?i do?n. Di?m G ny chính l tr?ng tm c?a t? di?n ABCD.
  Ch?ng minh d?ng th?c vcto
  4) Ap dụng:
  VD6. Cho t? di?n ABCD cĩ G l tr?ng tm tam gic ABD, M l di?m thu?c do?n BC sao cho MB = 2MC, N l trung di?m c?a CD, E l di?m thu?c do?n AD sao cho AD = 4ED. Ch?ng minh r?ng MG // NE.
  VD7. Cho t? di?n ABCD cĩ H, K l?n lu?t l trung di?m cc c?nh AB, BC. Trn du?ng th?ng CD l?y di?m M (khc C, D). Tìm thi?t di?n c?a t? di?n ABCD c?t b?i m?t ph?ng (HKM) (luu M cĩ th? n?m trong do?n CD, cĩ th? n?m ngồi do?n CD).
  Qua bài này, HS cần nắm được
   
  Gửi ý kiến