Chào mừng quý vị đến với Thư viện giáo dục Bắc Ninh .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề ôn tập cuối năm

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Bình (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:10' 04-04-2019
Dung lượng: 11.7 KB
Số lượt tải: 421
Số lượt thích: 0 người
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (6 điểm)
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (3,5đ)
1/ Tìm số lớn nhất trong câu sau: 
A. 8657                B. 8567                C. 8675                D. 8765
2/ Phép tính  2539 + 4736 có kết quả là?
          A. 6265                B . 6275               C. 7265                D. 7275
3/ Phép tính  9096 – 4488 = ?
          A. 4618                B. 5608                C. 4608                D. 4508
4/  Tìm y:       y : 4 = 1527;  y = ?
          A.  6108               B.  6180                C.6118                  D.  6208
5/ Nam coù 3284 viên bi. Số bi của Tuấn bằng   1/4   số bi của Nam. Hỏi Tuấn có bao nhiêu viên bi?      
A. 812                  B. 814                  C. 821                  D. 824
6/ Ngày 5 tháng 3 năm 2013 là ngày thứ ba. Vậy ngày 26 tháng 3 năm 2013 là thứ mấy.
A. thứ hai             B. thứ ba              C. thứ tư               D. thứ năm
Bài 3: Điền số tích hợp vào chỗ chấm. (1,5đ)
          A. Số liền sau của số lớn nhất có ba chữ số là: ………………
          B. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 5m 5cm  = ……… cm
         C.   3    x  ..............    =   111
Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm      : 
          Số 2020 được viết thành tổng là: (0,5đ)
          A. 2000 + 0 + 20  ...
B. 2000 + 20      ....
B. Phần Tự Luận: ( 4điểm) 
Bài 1: (1đ) Tính giá trị của biểu thức:
1306 + 2896 : 4                                1621 x 4 - 2567
Bài 3(2đ)Một cửa hàng buổi sáng bán được 509 kg gạo, buổi chiều bán được gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki -lô -gam gạo?

 
Gửi ý kiến